ખળાં માગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખળાં માગવાં

  • 1

    ખળે જઈને અનાજની ભીખ માગવી.