ખસડફસડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખસડફસડ

અવ્યય

  • 1

    એવો રવ કરે એમ.

  • 2

    (એવા રવથી) ઘસડાતું હોય તેમ.