ખસૂડિયેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખસૂડિયેલ

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી ખસિયેલ; ખસના રોગવાળું.