ખસરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખસરો

પુંલિંગ

  • 1

    લીટો; આંકો.

  • 2

    ઘસરકો; કાપો.

ખુસરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુસરો

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    બડમૂછો.