ગુજરાતી માં ખાંડવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખાંડવી1ખાંડવી2

ખાંડવી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક મીઠી વાની.

ગુજરાતી માં ખાંડવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખાંડવી1ખાંડવી2

ખાંડવી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પાટવડી; ચણાના લોટને બાફી, તેનું પાતળું થર થાળી પર પાથરી, તેના ગોળ વીંટા વાળી તેના પર વઘાર કરી બનાવાતી એક ગુજરાતી વાનગી.