ખાઈપીને પાછળ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાઈપીને પાછળ પડવું

  • 1

    ખંતપૂર્વક મંડવું; કેડો ન છોડવો.