ખાઈ ખબૂસીને લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાઈ ખબૂસીને લાગવું

  • 1

    કોઈ કામ પાછળ ખંતથી લાગવું.