ગુજરાતી માં ખાકસારીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખાકસારી1ખાકસારી2

ખાકસારી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તાબેદારી.

ગુજરાતી માં ખાકસારીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખાકસારી1ખાકસારી2

ખાકસારી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિનમ્રતા; વિનય.

મૂળ

फा.