ખાખરની ખિસકોલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાખરની ખિસકોલી

  • 1

    બિનઅનુભવી; જાત-અનુભવ વિનાનું.