ખાંચો રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંચો રાખવો

  • 1

    ખાંચો રહે તેમ કરવું.

  • 2

    વાંધો કે વહેમ રાખવો.