ખાટુંમોળું થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટુંમોળું થઈ જવું

  • 1

    બગડી જવું, વણસવું (કે જેથી મિજાજ ખોઈ બેસાય).