ખાટલો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટલો કરવો

  • 1

    મંદવાડ આવે એવું કરવું; મંદવાડ આણવો.