ખાટલો તાણવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાટલો તાણવો

  • 1

    ખાટલાનું પાટી કે વાણનું ભરત ખેચીને તંગ કરવું.