ખાંડણિયામાં માથું મૂકીને સૂવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંડણિયામાં માથું મૂકીને સૂવું

  • 1

    જોખમ વચ્ચે રહેવું.