ખાંડાનો ખેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંડાનો ખેલ

  • 1

    લડાઈનો સોદો; મોટી મુશ્કેલ વાત.