ખાડામાં ઉતારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાડામાં ઉતારવું

  • 1

    નુકસાનમાં ઉતારવું.

  • 2

    પાયમાલ કરવું.