ખાંડાં ખેલવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંડાં ખેલવા

  • 1

    લડવું.