ખાડો પૂરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાડો પૂરવો

  • 1

    ખોટ પૂરવી; દેવું વાળવું.

  • 2

    આપઘાત કરવો.