ખાણું આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાણું આપવું

  • 1

    નોતરીને જમાડવું; માનમાં ભોજન આપવું.