ખાતર-બરદાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતર-બરદાસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આગતાસ્વાગતા; સરભરા.