ખાતું ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતું ચાલવું

  • 1

    લેવડદેવડ હોવી.

  • 2

    અલગ ભાગ તરીકે કામ ચાલવું.