ખાતું સરભર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતું સરભર કરવું

  • 1

    જમેઉધારના બંને આંકડા બરાબર કરવા.