ખાંધ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંધ આવવી

  • 1

    પશુની ગરદન આગળની ચામડી છોલાઈને પાકી જવી.