ખાંધ મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંધ મારવી

  • 1

    ખભો આપવો; ઊંચકવામાં મદદ કરવી.