ખાનું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાનું કરવું

  • 1

    પેટી-કબાટ વગેરેમાં ખાનાની ગોઠવણ કરવી.