ખાનું પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાનું પાડવું

  • 1

    પત્રકમાં કોઠો દોરવો.