ખાનું મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાનું મૂકવું

  • 1

    પેટી-કબાટ વગેરેમાં ખાનાની ગોઠવણ કરવી.