ખારિયાં થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખારિયાં થવાં

  • 1

    ભૂખે મરવું.