ખાલી ચડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાલી ચડવી

  • 1

    અંગ અકડાતાં ઝણઝણાટી થવી.