ખાળે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાળે જવું

  • 1

    પેશાબ કે ટટ્ટીએ જવું.