ખાસગત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાસગત

વિશેષણ

  • 1

    પોતાનું; અંગત.

  • 2

    ખાનગી; ગુપ્ત.

  • 3

    અગત્યનું; મુદ્દાનું.