ખાસડું ફાટી જવું? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાસડું ફાટી જવું?

  • 1

    'શું ગયું? બગડ્યું?' એવા અર્થમાં.