ખાસડે માર્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાસડે માર્યું

  • 1

    'મૂઉં, ધર્યું રહ્યું' એવા તુચ્છકારના અર્થમાં.