ખાસ્સું દીવા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાસ્સું દીવા જેવું

  • 1

    તદ્દન સ્પષ્ટ.