ખીજ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીજ કાઢવી

  • 1

    એક પરનો ગુસ્સો બીજા પર કાઢવો.