ખીંટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીંટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનો ખીંટો.

  • 2

    કપડાં ભરવવા ભીંતમાં જડેલું (લાકડાનું) ટેકણ.