ખીંટીએ મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીંટીએ મૂકવું

  • 1

    ઊંચું મૂકવું; દૂર કરવું.