ખીલો ઠોકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીલો ઠોકવો

  • 1

    ખીલો પેસાડવો.