ખીસામાં ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીસામાં ઘાલવું

  • 1

    પોતાની સત્તા હેઠળ મૂકવું.

  • 2

    લેખામાં ન લેવું.