ખીસું ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીસું ભરવું

  • 1

    લાંચ આપવી કે લેવી.