ખોચરાની સાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોચરાની સાલ

  • 1

    બહુ જૂનો સમય.