ખોટી નજર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોટી નજર

  • 1

    કુદૃષ્ટિ.