ખોટું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોટું કરવું

 • 1

  ન કરવા યોગ્ય કરવું.

 • 2

  અન્યાય કરવો.

 • 3

  નીકળતા પૈસા ન આપવા.

 • 4

  ગુમાવવું.