ખોડ ભુલાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોડ ભુલાવવી

  • 1

    પાઠ શીખવવો; ખો ભુલાવવી.