ખોડ રહી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોડ રહી જવી

  • 1

    ખામી રહી જવી.