ખોલ ઊતરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોલ ઊતરવી

  • 1

    ચામડી કે કાંચળી ઊતરવી-નીકળી જવી.