ગુજરાતી માં ખોળાખોળીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખોળાખોળી1ખોળાખોળી2

ખોળાખોળી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શોધાશોધ; ખોળાખોળ.

ગુજરાતી માં ખોળાખોળીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખોળાખોળી1ખોળાખોળી2

ખોળાખોળી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખૂબ ઢૂંઢવું તે(?).