ખોળે ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોળે ઘાલવું

  • 1

    દીકરી સાસરે જતી હોય ત્યારે સગાંવહાલાંએ તેને પૈસા ભેટ આપવા.