ગુજરાતી માં ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

12

ગૂ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  વિષ્ઠા; મળ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

12

ગે2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઘરના છાપરામાં ને છતમાં આવતું એક લાકડું; લગ.

ગુજરાતી માં ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

12

પુંલિંગ

 • 1

  કંઠસ્થાની ત્રીજો વ્યંજન.

 • 2

  ગંધાર સ્વરની સંજ્ઞા.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

12

 • 1

  છંદશાસ્ત્રમાં 'ગુરુ' અક્ષરનું ટૂંકું રૂપ.