ગગનનાં કુસુમ વીણવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગગનનાં કુસુમ વીણવાં

  • 1

    અસંભવિત કામ કરવું, કે તેમ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો.